Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων

Koha αρχική

Σχετικά


Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών (ΕΔΒ), το οποίο λειτουργεί από το 2015 και θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4452/2017, αναπτύσσει και προσφέρει υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο προς όφελος των βιβλιοθηκών της χώρας. Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι η από κοινού χρήση και αξιοποίηση πόρων για την επίτευξη οικονομίας κλίμακος και η υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών των βιβλιοθηκών. 

Η ΕΒΕ, σχεδίασε, ανέπτυξε και έχει θέσει σε πιλοτική λειτουργία την Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων Βιβλιοθηκών. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η καλλιέργεια ενός πνεύματος διαμοιρασμού των πλεοναζόντων τεκμηρίων ή/και πόρων, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του ΕΔΒ. Παράλληλα μέσω της Υπηρεσίας επιτυγχάνεται ο αναλογικός διαμοιρασμός τεκμηρίων μεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη κατανομή τεκμηρίων στις βιβλιοθήκες που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους, καθώς και η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου κεντρικού συστήματος διαχείρισης σχετικών ενεργειών και αιτημάτων και ως εκ τούτου η δημιουργία μιας Εθνικής Υπηρεσίας. 

Oι βιβλιοθήκες - μέλη του ΕΔΒ που συμμετέχουν στην Υπηρεσία θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν τις συλλογές άλλων ελληνικών βιβλιοθηκών και ως εκ τούτου να συνδράμουν στην προώθηση της ανάγνωσης και την ενίσχυση της έρευνας στη χώρα.

H Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων Βιβλιοθηκών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της ΕΒΕ με τις Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης του Χαροκοπείου και του Παντείου Πανεπιστημίου και την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η ιδέα για ένα τέτοιο εγχείρημα γεννήθηκε το 2018 στο πλαίσιο του «Δικτύου των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Φορέων της Λεωφόρου Συγγρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στο οποίο συμμετέχουν φορείς βάσει της γεωχωρικής κατανομής στην ευρύτερη περιοχή της Συγγρού.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας:

Για συμμετοχή στην Υπηρεσία συμπληρώστε την αίτηση.

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha