Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Δεν έχετε κωδικό πρόσβασης;

Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης, περάστε από το γραφείο δανεισμού την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη να σας δώσουμε ένα.

Δεν έχετε κάρτα μέλους;

Αν δεν έχετε κάρτα βιβλιοθήκης, μπορείτε να μεταβείτε στη βιβλιοθήκη για να εγγραφείτε.